Jdi na obsah Jdi na menu
 

Hornolhotský zpravodaj

9. 3. 2015


DĚTSKÝ FOLKORNÍ SOUBOR DIVÍŠEK

"Na podzim roku 2011 vznikla v Horní Lhotě myšlenka na 1. rozsvěcování vánočního stromu. Jednalo se o strom u fary. Aby byla tato akce něčím obohacena, byl založen místní pěvecký sbor pod vedením Jiřího Šona a dětský soubor, jehož vedení se ujala Jana Kranzová.

Vystoupení obou těles bylo natolik úspěšné a nadšení jejich členů tak velké, že k radosti nás všech pokračují ve své činnosti dodnes.

Sbor dostal název dle našeho kostela - farní sbor sv. Diviše, zkráceně Diviš. Nyní funguje pod vedením Veroniky Hasilové a prezentuje se i v okolních vesnicích. Pravidelně v Sehradicích a v Loučce v Domově pro seniory. Od samého začátku ho doprovází na varhany pan Milan Kovář a včetně něj má ke dnešnímu dni 22 členů.

Dětský soubor pak nemohl dostat jiné pojmenování než Divíšek. Ten v současnosti funguje pod vedením Petry Brostíkové a  Radky Hanusové, která ho od začátku hudebně doprovází. Má kolem 25 členů a za sebou pestrou škálu vystoupení. Spadá pod komunitní školu T.R.N.K.A."            

Lenka Soukeníková - zakladatelka sboru Diviš a souboru Divíšek

 

"Už od roku 2011 funguje soubor, který v současné době navštěvuje cca 25 členů nejen z Horní Lhoty, ale také ze Sehradic, Dolní Lhoty a jeden chlapeček dojíždí dokonce z Ludkovic. V souboru převažují z velké části děvčata. Všechny děti jsou velmi snaživé. Rády uvítáme nové členy, zvláště pak chlapce, kterých máme stále nedostatek. Naše nejmladší děti mají dva roky, nejstarší navštěvují 4. třídu základní školy. Společně se scházíme každé úterý, vždy od 15.00 hod. v Základní škole Dolní Lhota, kde pilně trénujeme naše vystoupení. Za ty roky se nám už podařilo vytvořit pravidelné akce, jako např. Vynášení Mořeny, Rozsvěcování vánočního stromečku, nebo také návštěva Domova pro seniory v Loučce vždy dvakrát do roka.

Práce s malými dětmi v takovém počtu je velmi náročná. Mnozí si neuvědomují, co všechno je třeba kolem fungování souboru zajistit. S Petrou Brostíkovou, které pomáhám při vedení souboru, tak musíme zastávat mnoho rolí. Jsme choreografy, hudebním doprovodem, organizátory, webmastery, vyjednavači, učitelkami, a když se účastníme samy různých vzdělávacích seminářů, stávají se z nás i žáci. Snažíme se vyhledávat granty, které by nás finančně podpořily. Součástí naší práce je tedy i psaní projektů a žádostí o dotace. Jsme rády za každý finanční příspěvek, který získáme, protože potřeby takového souboru jsou v podstatě neomezené. Je stále co vylepšovat, obnovovat a doplňovat.

V poslední době jsme se snažily především pořídit nové kroje pro všechny členy. Na jejich vzniku se podílely ženy z Horní Lhoty, a to jmenovitě paní Petra Plášková, Magda Úšelová a Milka Nášelová. Naše valašské kroje doplňují vlněné ponožky, které nám upletla paní Marie Plášková. Tímto jim ještě jednou děkujeme.

Je třeba se zamyslet nad tím, že přestože bydlíme na vesnici, i odsud se tradice postupně vytrácejí. Proto jsme velmi rády, že je pomáháme připomínat a obnovovat. Uvítáme vaše náměty, tipy či jakoukoli pomoc. O našich aktivitách a vystoupeních se můžete dozvědět z webových stránek http://www.fs-divisek.estranky.cz/."

Za FS Divíšek napsala Radka Hanusová

 

Hornolhotsky_zpravodaj_1/2015

clanek_Lenka_Soukenikova

Zadni_strana_HZ_1/2015