Jdi na obsah Jdi na menu
 

Komunitní škola T.R.N.K.A.

Dobrovolné a nezávislé sdružení lidí bez omezení věku se společnými zájmy…

Občanské sdružení, které zaštiťuje dětský folklórní soubor Divíšek. 

 

Cíl činnosti sdružení

1. Cílem sdružení je  rozvoj komunitního školství jako základního článku celoživotního vzdělávání v obci Dolní Lhota a jejím okolí. Sdružení bude podporovat aktivity Základní školy Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvkové organizace směřující ke zlepšení kvality výuky, zvýšení úrovně znalostí, k vytvoření zdravého a tvůrčího prostředí ve škole a v obci, včetně dalších forem předškolního, mimoškolního vzdělávání a mimoškolních aktivit žáků a občanů.

 

2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o  zapojení dětí, mládeže a občanů v produktivním věku i seniorů do dění ve škole i v obci. Sdružení bude podporovat zájem dětí, mládeže a občanů o jazykovou výuku, počítačové dovednosti, zdravý životní styl, řemeslné a výtvarné techniky, sportovní aktivity. Sdružení bude dále usilovat o  rozvoj partnerství obec-škola-veřejnost,  o zvýšení úrovně zaměstnanosti občanů,  uspokojování vzdělávacích, kulturních, sociálních a rekreačních potřeb místních obyvatel. 

Více na: www.trnka-skola.cz/

 

 

"Dětský folklórní soubor Divíšek má v současné době téměř 30 členů ve věku 2 – 11 let. Soubor se snaží obnovovat valašské tradice prostřednictvím tance, zpěvu a říkadel. Divíšek je zván na vystoupení k různým společenským akcím. V poslední době je na Luhačovicku a Valašskokloboucku stále více vyhledávaným, a to zvláště na akcích s tradiční valašskou tematikou (Ovčácké slavnosti v Prlově, Záleský zpěváček v Luhačovicích, Velikonoční jarmark a Valašské zpívání ve Valašských Kloboukách, Dožínky ve Slavičíně, festival Maňasovy Sehradice a další).

Vznik dětského folklorního souboru Divíšek má pozitivní vliv na efektivní trávení volného času dětí a mládeže v našich obcích. Je to ideální příležitost ke změně celkového postoje k životu a životnímu stylu již od raného dětství a především znovuoživení tradic, které jsou na pokraji zapomenutí. 

Pod vedením dvou zkušených lektorů s pedagogickým vzděláním nabízí soubor kvalitní hudebně pohybové vzdělání, předává lidovou slovesnost, vychovává děti ke spolupráci, toleranci, vzájemné sounáležitosti, podněcuje empatické cítění a umožňuje také začlenění dětí s různými handicapy. Podněcuje utváření pozitivních mezilidských vztahů prostřednictvím důrazu na komunikaci mezi rodiči dětí, kteří se aktivně zapojují do organizace aktivit. Ukazuje se posun při vytváření rodinných tradic a mezigenerační stmelování rodin.

Soubor zaštiťuje venkovská Komunitní škola T.R.N.K.A. (Tvořivé Rozvíjející Neziskové Komunitní Aktivity), která podporuje volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé. Tato organizace byla založena v roce 2011 a pod její záštitou vznikl ve stejném roce také dětský folklórní soubor Divíšek."                                                                                         

 napsala Mgr. Jana Kučerová